woelratje

Lineke de Lange
tel. (0598) 62 52 50

facebook logo
redactie woelratje

Stuur E-mail naar Redactie

gemeente veendam
Compaen
politie
de kompanjie
de braskörf
Goede Logo
pdf reader download 2

Download Gratis
PDF Reader


wijk- en buurt beheer team

Buitenwoel - Langeleegte te Veendam

 

Wijkimpressie
Huize-Buitenwoel

Globale wijkschets
De naam Buitenwoel is ontleend aan het oorspronkelijk in die buurt gelegen buitenverblijf “Buitenwoel” dat momenteel in gebruik is als dierenartspraktijk. Veendam is van oorsprong een veenkoloniaal gebied. Kenmerkend hieraan is de kanalenstructuur en de hieraan gekoppelde lintbebouwing. Afwijkend hiervan werd eerst Sorghvliet, vanaf de 60er jaren, aan de westkant, ontwikkeld. Naderhand is in de jaren 80 gestart met de wijk Buitenwoel aan de noord-westzijde. Buitenwoel is een wijk in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit de buurten: Zilverpark, Gildenbuurt en Golflaan. De buurt Langeleegte wordt in de nieuwe opzet gerekend tot het werkgebied van Buitenwoel. De Golflaan is in de laatste fase van ontwikkeling aanbeland.

Buitenwoel

Luchtfoto wijk buitenwoel

In 2006 is men begonnen met met “fase II” van Buitenwoel. Globaal ligt dit gebied tussen de wijk Golflaan, Tripscompagnie en Westerbrink. Fase II zal bestaan uit drie eilanden (Waterrijk / Het Bastion / Golfeiland). Het eerste eiland grenzend aan de vrijwel afgeronde fase 1, zal behoorlijk stedelijk worden. Het laatste eiland zal meer landelijk worden en aansluiten bij de sfeer van het golfgebied. De Langeleegte is de straat aan de zuidzijde met vooral oudere woningen. Op de hoek met de Korteleegte ligt een projectmatig opgezette kleine buurt. De Langeleegte ligt langs de Veendammerweg, de ontsluitingsweg van Veendam richting Hoogezand. Het Zilverpark, afgerond in de jaren negentig, ligt tussen Langeleegte, het voetbalstadion van de Betaald voetbalorganisatie Veendam en de Winkler Prins scholengemeenschap.

wijkindeling (1)
seniorenflat

Seniorenflat

Aan de Steenstraat staan een aantal seniorenhuurwoningen, terwijl in de rest van de wijk koopwoningen gelegen zijn. De Gildenbuurt – ten Noorden van het Zilverpark – is een buurt met een mix van huur- en koopwoningen en is het oudste deel van Buitenwoel. De Golflaan ligt ten Noorden van de Gildenbuurt, het Zilverpark en de Langeleegte en bestaat uit koopwoningen op zowel projectbasis als particuliere bouw.

De inwoners
Op 1 januari 2005 had Buitenwoel 3288 inwoners, waarvan 963 (bijna 30%) die 19 jaar of jonger zijn en 596 (18%), die ouder dan 55 jaar zijn. Dit betekent dat Buitenwoel een relatief jonge wijk is, met veel kinderen en minder ouderen. Hierbij valt op dat met name in de wijk Golflaan het percentage jongeren hoog is terwijl vooral in het Zilverpark meer 55 plussers wonen.

zwembad

zwembad tropiqua

Voorzieningen
De wijk is gunstig gelegen ten opzichte van veel voorzieningen: busstation, scholen en sportvoorzieningen, waaronder het zwembad. In de wijk zijn de hoofdvestiging van de Winkler Prins scholengemeenschap – met drie sportvelden – de Jenaplanschool “In de Manne” en de twee vestigingen van de openbare basisschool De Braskörf gevestigd.

Gelegen direct naast de hoofdvestiging van deze school ligt de kinderopvang. Aangrenzend aan de wijk zijn ook nog het politiebureau, de brandweerkazerne en het stadion – inclusief de sportvelden – van de B.V.O. Veendam gevestigd. Het winkelcentrum van Veendam is gemakkelijk bereikbaar. Bovendien is aan de Steenstraat het huisartsenlaboratorium gevestigd samen met een Arbodienst in één gebouw. In de wijk zijn nog geen voorzieningen als b.v. een buurtontmoetingscentrum aanwezig.

dokterspost veendam

Dokterspost Steenstraat

Home | Wijk Beheerteam | Buurtnieuws | Agenda | Activiteiten | Doelstelling | Wijkimpressie |